Miakota Turkey Jerky
MIAKOTA LLC
PO Box 2316
Portland, OR 97208
Phone: (503) 201-4570
Web: miakota.com
@MiakotaEnergy
Email: founders@miakota.com